Kütüphane Gönüllülüğü Eğitim Programı & KÜYAP’19 Yarıyıl Programı

Kütüphane Gönüllülüğü Eğitim Programı & KÜYAP’19 Yarıyıl Programı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği yapılmaktadır.

Ayrıca Üniversitelerin özellikle “kütüphaneci” yetiştiren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile 17-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi “Bilgi Sizsiniz Öğrenci Topluluğu” koordinesi ile belirlenen Araştırma Görevlileri ve bölüm öğrencilerinin katılımıyla “Kütüphane Gönüllülüğü Eğitim Programı” düzenlenmiştir.Benim de  “Halk Kütüphaneleri ve Sosyal Medya” konulu sunum ile dâhil olduğum eğitimde ayrıca halk kütüphanelerinde yenilikçi düşünce, gönüllülük çalışmaları, Kütüphanedeyim Projesi, halk kütüphanelerinde bilgi okuryazarlığı, halk kütüphanelerinde mekânsal tasarım, çevrimiçi hizmetler ve Kütüphanem Cepte mobil uygulaması ile çocuk ve iletişim konularında eğitimler/tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında; öğrencilerin halk kütüphanelerinde verilen hizmetler hakkında bilgilendirilmesi, konuya ilişkin farkındalıklarının ve motivasyonlarının artırılması ve kütüphanelere ilişkin yenilikçi hizmetlerin planlanması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu vesileyle bilindiği üzere; 2018 Yaz Döneminde  pilot bir proje olarak başlatılan Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP’18), toplumsal fayda için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüleri bir araya getirmiş olup özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine geniş bir yelpazede etkinlikler sunulmuştur. Yazın gerçekleştirilen program sonrasında ülke genelinde kütüphane kullanıcılarının Bakanlığımıza ilettiği olumlu geri bildirimleri ve talepleri neticesinde 21 Ocak 2019-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Kütüphane Yarıyıl Programı (KÜYAP’19-KIŞ) düzenlenmiştir.  

Program süresince; 17-18 Ocak 2019 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi “Bilgi Sizsiniz Topluluğu” ile düzenlediğimiz Kütüphane Gönüllülüğü Eğitim Programı’na katılım sağlayan Araştırma Görevlileri ve öğrenciler ile ortak çalışmalar yürütülecek; Ankara Altındağ ve Sincan İlçe Halk Kütüphanesi’nde iki hafta boyunca konusunun uzmanları ile masal saatleri, maske yapımı ve robotik atölyeleri düzenlenecek, 3 boyutları yazıcılar, disleksi, akran zorbalığı hakkında bilgilendirmeler yapılacak ve çocukların ilgisini çekecek daha birçok etkinlik düzenlenecektir.

Dezavantajlı bölgeler olması sebebi ile seçilen bu iki kütüphane dışında da ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı hizmet veren birçok halk kütüphanesinde KÜYAP’19-KIŞ etkinlikleri düzenlenecek olup programlara ilişkin detaylı bilgi www.kutuphanedeyim.org sitesinde yer almaktadır

>>>>>>> Yukarı