Dijital Gelecek Hareketi

Dijital Gelecek Hareketi

Dijital Gelecek Hareketi hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceğini önemli ölçüde etkileyen ve etkileyecek dijital dünyayı toplumun ihtiyaçlarına uygun otomasyonları dönüştürülmesi, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek bürokrasiden kaynaklanan zaman kaybını en aza indirgeyerek zaman tasarrufu sağlanması, ülkemizi bilişim ve teknoloji konusunda taşeron bir ülke olmaktan çıkarabilecek adımları atmak amacıyla tüm illerimizden oluşturulacak gönüllü ağı ile oluşturulacak meclislerle kapsamlı bir proje olma umudunda. Benim de Ankara Temsilcisi olduğum bu harekete öncülük ettiği için Buğra Ayan‘a teşekkür ediyoruz.

dijitalgelecektemsilci

Dijital Gelecek Hareketi , Bilgi Çağı ihtiyaçları doğrultusunda oluşmuş bir ‘düşünce topluluğu’ dur. Dijital Eğitim, Dijital Ekonomi, Dijital Sağlık gibi alt başlıklar için oluşturulmuş çalışma grupları vasıtasıyla dijital konulara farkındalık oluşturmak , gündem belirlemek ve projeler üretme fonksiyonu görür.

DGH Misyonunu şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • “Geleceği Birlikte Düşünmek ve Geleceğe Dair Öneriler Geliştirmek”
  • Geleceğe dair her alanda düşünmek, geliştirmek ve üretmek. Bu konuda ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında beraber düşünen ekipler oluşturmak.
  • Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına önemli boyutta katkıda bulunmak.

#DijitalGelecek Hareketine katılmak için ‘teknoloji delisi’ olmaya gerek yok!

  • İlk başta sitede 550 üyeden oluşacak ‘Gelecek Meclisi’ kurulacak. (25 Haziran 2015 / 13.00 itibari ile Hareketin Türkiye geneli temsilci sayısı 225’e ulaşmıştır.)
  • Her ilin nüfusu nispetinde temsilciyle. Mobil Dernek uygulaması üstünden hayatı kolay hale getirebilecek konular üzerine fikir paylaşımı olacak.
  • Ardından her ayın belirlenen 2 gününde yani 15 günde bir projeler oylanacak. Eğer kabul görürse ülke için yapılması gereken duyuru olarak siteye eklenecek.
  • DGH medya ekibi bunun haberini yaptırıp kamuoyunda duyuracak.
  • Ardından ilgili bürokratlarla görüşme talep edilip gerçekleştirilmesine çalışılacak.

550 üyenin ana 2 görevi var. Teknoloji kullanılarak hayatı kolaylaştırabilecek yeniliklerle ilgili önerilerde bulunmak ve bulunulan önerilere Evet, Çekimser, Hayır oyu kullanmak ayda iki kere.

Her ilin nüfusu nispetinde temsilci olan 550 kişilik “gelecek meclisi” oluşması için çalışmalar devam etmektedir. Geleceğe ilgi duyan , teknolojinin hayatı kolaylaştırabileceğine inanan herkesi bekliyoruz. Üye olmak için www.dijitalgelecek.org adresine girerek sağ alt köşeden açılan formu doldurabilirsiniz.

Hareketimizi ayrıca facebook üzerinden de takip edebilirsiniz. Dijital Gelecek Hareketi

>>>>>>> Yukarı