Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Budapest Business School, Slovenia GIA College, Kaunas University of Technology, Ankara SMMMO, Bursa SMMMO ve Türk Dışticaret Vakfı ortaklığında, “Holistic Approach to Risk-Based Internal Financial Control for SMEs (HARBIF)” BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMLA KOBİLERDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROL projesi kapsamında Vakıfta 14 Haziran 2015 Pazar günü tam günlük eğitim gerçekleştirilecek.

RİSK ODAKLI İÇ KONTROL VE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM: KOBİ BOYUTU EĞİTİMİ (1 gün)

09:00-09.30. Kayıt
09.30 -10.15: Yönetimin Fonksiyonları ve Kontrol Fonksiyonunun Önemi
10.30-11.15 Kurumsal Yönetim – İç Kontrol Kavramlarının Boyutu ve İlişkisi
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30 -12.15 İç Kontrolün Kapsamı ve İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
12.15- 13.30 Öğlen Yemeği
13.30-14.15 İç Kontrol Modeli olarak COSO Küpü ve Unsurları
14.30-15.15 Risk Tabanlı İç Kontrol -Risklerin Ölçümlenmesi ve Önlenmesi
15.15-15.30 Çay Kahve Molası
15.30-16.15 Kurumsal Risk Yönetimi
16.15-17.00 KOBİ Çerçevesi – Risk Tabanlı İç Kontrol ve Bütünleşik Yaklaşım

Eğitimi Verecek Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Seval Selimoğlu (Anadolu Üniversitesi),
Prof.Dr.Ganite Kurt (Gazi Üniversitesi),
Doç.Dr. Tuğba Uçma Uysal (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ertan (Uludağ Üniversitesi)