Çok sevip saydığım @ErhanKahraman'dan anlamlı tesbitler huzurunuzda. Görsel: Redefine LifeFacebook Yokken Ne Yapıyorduk?Kayıt dışı mesai nedir ve ondan nasıl kurtulacaksınız?İngilizce’de «productivity» olarak adlandırılan üretkenlik ya da verimlilik kavramı, çalışan bir insan çerçevesinde konuştuğumuzda daha kısa sürede daha fazla şeyi yapabilme yetisi olarak özetlenebilir. Resmi mesai saatlerinin kısaldığı, genç ve nitelikli çalışan bulmanın zorlaştığı, «kayıt dışı mesainin» giderek arttığı ülkelerde bu konuya fazlasıyla önem…