RICHES PROJESİ – Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES PROJESİ – Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES PROJESİ

(Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu)

Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

Aralık 2013 / Haziran 2016   

 

RICHES “Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society” projesi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı projesidir.

RICHES, (Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu) 21. yüzyılda Avrupa’nın kültürel kurumlarının, mirasının korunması, geliştirilmesi, kültürlerarası etkileşimi ve çeşitliğini, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden eşgüdüm sağlanması olanaklarını inceleyen bir projedir.

Projenin temel odağı, Avrupa’daki kültürel mirasın değişimi ve kültürel miras ögelerinden yararlanılmasıdır. RICHES projesi, genel anlamıyla kültürel miras ve dijital teknoloji arasındaki iletişim ve işbirliği olanakları üzerinde yoğunlaşmaktadır.   Bu proje ile kültürel miras alanında dijital teknoloji kullanımının topluma ekonomik, sosyal yaşamda katkıları incelenecektir.

Avrupa Birliği üye ülkeleri haricinde dışarından tek partner ülke olarak bulunduğumuz proje “İngiltere Coventry Üniversitesi” koordinatörlüğünde sürdürülmektedir.

Projede çeşitli nitelik ve türlerde (üniversite, bakanlık, dernek, özel kurumlar vb.) 7 farklı ülkeden 10 kurum, kuruluş yer almaktadır.  Resmi başlangıç tarihi 01. Aralık. 2013 olan projenin toplam iş süresi 30 aydır.

Bu ülkeler ve kurumlar;

İNGİLTERE

COVENTRY UNIVERSITY     (Koordinatör)

İNGİLTERE

THE UNIVERSITY OF EXETER

İTALYA

PROMOTER SRL

ALMANYA

HANSESTADT ROSTOCK

ALMANYA

STIFTUNG PREUSSICHER KULTURBESITZ

DANİMARKA

SYDDANSK UNIVERSITET –The University of Southern Denmark

HOLLANDA

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE

HOLLANDA

STICHTING WAAG SOCIETY

İSPANYA

FUNDACIO PRIVADA I2CAT

TÜRKİYE

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

RICHES projesi ile;

1-  Kültürel mirasın tanımlanması, paylaşılması, tanıtılması, organize edilmesi, korunması ve kitlelere ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması,

2-  AB üye ve aday ülkeler arasında kültürel miras alanında iyi bir iletişim ve etkileşim sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin resmi başlangıç toplantısı 08-10 Aralık 2013 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel de AB merkezinde gerçekleştirilmiştir.

 

Ülkemiz bu projeye kültür öğelerinden birisi olan kütüphaneler kapsamında dahil olup, proje çerçevesinde sağlanan elde edilecek bilgilerin kullanıcı gereksinimleri açısından incelenmesi konusunda yükümlüdür.

 

Ayrıca kültürel miras özelliği taşıyan yerleşim yerlerinin de yeniden yapılanmasının bölgenin kültürel, sosyal, ekonomik gelişimine etkisi incelenecektir. (Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi)

 

Proje çalışmaları kapsamında ülkemizde KYGM sorumluluğunda 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde Milli Kütüphane Başkanlığında “Kültürel Miras Alanında Analogdan Dijitale Geçiş ve Değişim Çalıştayı” düzenlenmiştir.

general2

Proje Çıktıları: 

–         Katılımcı ülkelerin işbirliğiyle kültürel miras ve dijital teknolojiler hakkında ortak bir politika belirlenecektir.

–         Bu alanda çalışacak kurum kuruluş ve araştırmacılar için rehber yayınlar yapılacaktır.

–         Proje sonucunda elde edilecek bilgileri paylaşmak amacıyla bir kitap yayımlanacaktır.

–         Proje süresince 3 çalıştay ve 2 Uluslar arası konferans düzenlenecektir.

Proje web sitesi:   www.riches-project.eu

RICHES on Twitter: #richesEU

 

Proje hakkında detaylı bilgi ve irtibat için proje yürütücüleri:

Bahadır AYDINONAT    bahadir.aydinonat@kultur.gov.tr   Dahili : 4053

Hakan Koray ÖZLÜK     hakan.ozluk@kultur.gov.tr   Dahili : 4061

 

RICHES Project Factsheet

 

 

 

>>>>>>> Yukarı