Büyük Veri Analizlerinin Kurumsal Faaliyetlerde Kullanım Alanları Lisans Tezi – İsmail Karaca

Büyük Veri Analizlerinin Kurumsal Faaliyetlerde Kullanım Alanları Lisans Tezi – İsmail Karaca

Günümüzdeki bilgi ve iletişim teknojilerinde yaşanan değişim ve gelişim, kurumsal faaliyetlerde özellikle pazarlama alanında büyük etkiye sahip olan veri analizlerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Büyük verilerin analizinin birçok kritik alanda bilişimin karar desteğini bir üst boyuta taşıyarak ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenmektedir.

Bu alanlara, sağlık, istihdam, sanayide üretkenlik, suçların azaltılması ve güvenlik, kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi örnek verilebilir. Büyük veri özellikle, bulut bilişim, mobil çözümler, sosyal medya trendleriyle birleşerek eski iş modellerini dönüştürerek küresel değişime öncülük etmektedir. Organizasyonlar ancak bu değişime ayak uydurabildikleri ölçüde dijital ekonomide öne çıkacaklardır.

Bu çalışmanın amacı büyük verinin önemini ortaya koymak, kurumsal bazda gerçekleştirilen çalışmaları ve uygulamaları belirtmek, seçilmiş örnekler vererek faydalarını ortaya koymaktır. Ayrıca kurumların büyük veriyi algılayış biçimleri de ele alınmıştır.

Bu çalışmanın başarısında gösterdikleri destek ve özveri için aileme ve tümsevdiklerime, eğitim hayatımı şekillendiren tüm öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve çalışmadaki desteği ve yol göstericiliği için tez danışmanım Prof. Dr. Özlem Bayram’a teşekkürlerimi sunarım.

 

Büyük Veri Analizlerinin Kurumsal Faaliyetlerde Kullanım Alanları Lisans Tezi – İsmail Karaca

>>>>>>> Yukarı