Nefret Söylemine Hayır Hareketi Türkiye’de

Nefret Söylemine Hayır Hareketi Türkiye’de

Rönesans Enstitüsü, Avrupa Konseyinin “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” (No Hate Speech Movement) kampanyası kapsamında ve Avrupa Gençlik Vakfının desteğiyle 25-31 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da 7 günlük bir çalıştay düzenledi.

2

İnternet üzerindeki her türlü nefretsöylemine karşı bir sivil tolum hareketinin başlatıldığı çalıştaya Türkiye’nin dört bir yanından gençlik kuruluşlarının, insan hakları alanında çalışan STK’ların, üniversitelerin ve benzer kampanya/hareketlerin temsilcileri katılım gösterdi. Çalıştay kapsamında insan hakları eğitiminin yanı sıra katılımcıların işbirliği ile ulusal bir kampanyanın tasarlandı.

Kampanyanın kapsamına dair bilgiler şöyle:

roll-up
“Nefret Söylemine Hayır Hareketi”, Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Promoting the NO HATE Spirit in Turkey” (Nefrete Hayır Kampanyasının Türkiye’de Desteklenmesi) başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bu kapsamda projenin çıkış noktası, Avrupa Konseyi’nin “Nefret Söylemine Hayır Hareketi” isimli kampanyasıdır.

Proje, Türkiye’nin dört bir yanından gençlik kuruluşlarının, insan hakları alanında çalışan STK’ların, üniversitelerin ve benzer kampanya/hareketlerin temsilcilerinin katılımıyla internet üzerindeki her türlü nefret söylemine karşı bir sivil tolum hareketinin başlatılmasını öngörmektedir. Kısacası proje, Nefret Söylemine Hayır Hareketini Türkiye’de de canlandırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Konseyinin tanımına göre nefret söylemi; ırkçılığı, yabancı düşmanlığını ve hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer her türlü nefret kaynağını yayan, teşvik eden veya meşru gösteren tüm ifade biçimlerini kapsamaktadır. Online nefret söylemi ise bu söylemin internette yer bulmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu tanım kapsamında Avrupa Konseyi söz konusu kampanyayı 2012 yılında başlatmıştır. Kampanyanın hedefleri şunlardır:

  • Online nefret söylemi ve bunun demokrasi ve genç bireylere yönelik riskleri konusunda farkındalık artırmak;
  • Medya ve internet okuryazarlığını desteklemek;
  • Gençleri online ve offline insan haklarını savunma konusunda desteklemek;
  • Online nefret söyleminin kabul edilirlik düzeylerini düşürmek;
  • İnsan haklarına yönelik online gençlik aktivistlerini harekete geçirmek, eğitmek ve ağ kurmak;
  • Online nefret söylemini haritalandırmak ve yapıcı tepkiler/yanıtlar için araçlar geliştirmek;
  • Online nefret söyleminin hedef aldığı insanlara ve gruplara destek olmak, dayanışma göstermek;
  • Avrupa’da nefret söylemine karşı politika araçlarının geliştirilmesi ve görüş birliğinin oluşturulması için savunuculuk yapmak;
  • Gençler arasında online katılımı ve online vatandaşlığı geliştirmek.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

https://nohate.ext.coe.int/

https://www.nohatespeechmovement.org/campaign

>>>>>>> Yukarı