30 Mart 2015 tarihinde Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen 51. Kütüphane Haftası açılış konuşmasında, genç fikirlere söz verildiği için tüm Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Umarım öğrenci arkadaşlarımın sorunlarını dile getirebilmişimdir.

Gerçekleştirdiğim konuşma metnim aşağıdadır. ;

Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri olarak bizler, iyi birer eğitim alarak mezun olmaktayız. Toplumun bilgi gereksinimini en üst düzeyde karşılayabilmek, Türk Kütüphaneciliğinin gelişimine katkı sağlamak ve toplumdaki okuma ve bilgi kültürünü yaygınlaştırabilmek amacıyla mesleğe atılacağız. Her şeyden önce mesleki geleceğimiz için yetkililerden kütüphaneler ve kütüphaneciler için daha çok ilgi ve destek bekliyor ve bu desteği alacağımıza inanıyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında üretilen bilgi varlıklarını, bilgi kaynaklarını tespit etmek, elde etmek, sistematize etmek ve ilgili her birey, topluluk ve kuruluş için erişilebilir kılmak, bilginin akışı ve yayımını sağlamak, bizim işimiz. Bizler bu sorumluluk bilinciyle gerekli kuram ve yöntemlerin öğretisini alıyoruz. Aldığımız eğitimle meslek yaşamına atıldığımızda, yerine getirdiğimiz iş süreçleri ve uzmanlık alanımızla ulusal ve evrensel kültür mirasının inşa edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba göstereceğiz. Bunun bilincindeyiz. Bu konuda yapılması gereken çalışmalar ve atılması gereken adımlara öğrenciler olarak her türlü desteği vereceğimize emin olabilirsiniz. Bu bağlamda uzmanlık alanımızın bilinmesi, kabul edilmesi ve toplumda farkındalığın oluşturulmasını diliyoruz.

Bizler mesleki anlamda geleceğimizi şekillendiren her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda kütüphaneci ve arşivcilerin teknik hizmetler sınıfına alınmasının başarılması, biz öğrenciler için çok daha umutlu bir kariyerin müjdecisi olmuştur. Teknik hizmetler sınıfına geçme konusunda başta Türk Kütüphaneciler Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı değerli bürokratları ve değerli hocalarım olmak üzere bütün emeği geçen kurum, kuruluş ve kişilere öğrenci arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu olumlu gelişmenin yanı sıra ülkemizin dört bir yanındaki halk, üniversite, okul ve diğer kurum kütüphaneleri için gereksinim duyulan mesleğinde uzmanlaşmış, nitelikli kütüphanecilerin sağlanmasında yetersiz kalındığı bilinmektedir.

Türkiye’de 1.124 halk kütüphanesi bulunduğu, bu sene içinde de 10 kütüphane açılacağı açıklanmasına rağmen mevcut kütüphanelerde 373 kütüphaneci görev yapmaktadır. Uluslararası kütüphanecilik federasyonunun standartları ve ülkemizin de şartlarını göz önüne alarak ideal sayılara ulaşmasını diliyoruz.

Son atamalarda da sadece 4 Kütüphaneci alımı gerçekleştirildiği göz önüne alındığında bölüm öğrencileri olarak karamsarlığa düşmüştük. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne öğrenciler olarak yaptığımız ziyarette değerli yöneticilerin konuyla yakından ilgilendiklerini görmek bizleri mutlu etti. Ayrıca Afyon’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Z-Kütüphane Çalıştayı’nda konunun gündeme gelmesi ve raporlanması ileriye dönük umutlarımızı kuvvetlendirdi.

Yaşam boyu eğitim sürecinin ülke kalkınmasına verdiği katkıyı göz önünde bulundurarak, bu sürecin önemli bir parçası olan kütüphanelerde daha çok kütüphaneci istihdam edilmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda alımların arttırılmasını diliyoruz.

Bölüm öğrencileri olarak diğer bir kaygımız ise ülkemizde hızla açılan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin sayısının 20’ye yaklaşmış olmasıdır, büyük oranda öğrencisi, binası, öğretim elemanı, eğitsel donanımı olmayan ve istihdam altyapısı oluşturulmadan açılan bu bölümler, iş bulma ve eğitim kalitesi konusunda bizleri düşündürmektedir.

Sonuç olarak, kütüphanecilik mesleğinin gelecekteki emanetçileri olan bizler sorumluluğumuzun farkındayız.

Ancak bizler umutluyuz, kararlıyız ve hazırız.

Bizlere güvenmenizi, sorumluluk vermekten çekinmemenizi, en önemlisi de bizleri desteklemenizi bekliyoruz.
Değerli meslek büyüklerim, sevgili arkadaşlarım bizlerin de içinde görev aldığı hafta organizasyonu büyük emeklerle hazırlanmıştır, bu nedenle hafta etkinliklerine desteklerinizi ve ilgilerinizi bekliyorum. Keyifli ve verimli bir hafta geçirmeniz dileklerimle, 51. Kütüphane Haftamızı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.