5. TKD Kampus Söyleşimiz

Genel Söyleşiler

5. TKD Kampus Söyleşimiz

<a href="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/1452383_10152042012324424_965691287_n1.jpg"><img alt="1452383_10152042012324424_965691287_n[1]" class="aligncenter size-medium wp-image-226" src="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/1452383_10152042012324424_965691287_n1-191x300.jpg" style="height:300px; width:191px" /></a>&nbsp;5. TKD Kamp&uuml;s S&ouml;yleşimizi Bilkent &Uuml;niversitesi K&uuml;t&uuml;phanesi M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Sayın Ebru Kaya ile ger&ccedil;ekleştirdik.Sayın Kaya&#39;nın mesleki yaşamını, anılarını, bir k&uuml;t&uuml;phanecinin &ccedil;alışarak elde edebileceği başarılarının yanında yeni meslektaşları olacak bizlere tavsiyelerde bulundu, idealist bir k&uuml;t&uuml;phanecinin nitelikleri ile kendi kariyerinin de d&ouml;n&uuml;m noktalarını aktardığı ve &ouml;ğrenci arkadaşlarımızın da sorularıyla katkıda bulundukları bu verimli s&ouml;yleşimize katılan t&uuml;m katılımcılarımıza teşekk&uuml;r ediyor, bizleri kırmayarak s&ouml;yleşimize katılan Sayın Ebru Kaya&#39;ya ş&uuml;kranlarımızı sunuyoruz.&nbsp;&nbsp;
Yukarı