4. TKD Kampus Söyleşimiz

4. TKD Kampus Söyleşimiz

<a href="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/tuncelli1.jpg"><img alt="tuncelli[1]" class="aligncenter size-medium wp-image-175" src="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/tuncelli1-192x300.jpg" style="height:300px; width:192px" /></a>&nbsp;Yeni d&ouml;nemin ilk s&ouml;yleşisini değerli konuğumuz Sayın Tuncel Acar&rsquo;la ger&ccedil;ekleştirdik. Sayın Acar, Milli K&uuml;t&uuml;phanenin &ouml;nemi ve k&uuml;t&uuml;phanecilikteki yerinin yanı sıra, mesleki bilin&ccedil; ve meslek savunuculuğunda Derneğimizin &ouml;neminden ve katkılarından s&ouml;z etti.Ayrıca mesleki anılarında paylaşıldığı, keyifli bir şekilde ger&ccedil;ekleşen s&ouml;yleşimize katılan t&uuml;m b&uuml;y&uuml;klerimize ve sevgili arkadaşlarımıza teşekk&uuml;r ediyor, bizleri kırmayarak s&ouml;yleşimize katılan Sayın Tuncel Acar&#39;a ş&uuml;kranlarımızı sunuyoruz.
>>>>>>> Yukarı