Türkiye’de Ulusal Halk Kütüphanesi Stratejisi https://senolkaradeniz.wordpress.com/2021/04/10/turkiyede-ulusal-halk-kutuphanesi-stratejisi/ @senolikdz aracılığıyla

Kütüphane Haftası tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı, online veya fiziki olarak birçok etkinlik düzenlendi, haftaya katkı sunan herkesin emeklerne sağlık.

Fakat; hafta adının doğru aktarılmadığı hepimizin bildiği bir gerçek olarak karşımzda durmakta!

2022’de afişlerimz ne olmalı?

📚 4 ciltlik “DOS 20 Dewey Onlu Sınıflama: 20. Basımın Türkçe çeviri ve uyarlaması” ile “297 İslam Dini ve İslam İlimleri Sınıflama Cetveli" Milli Kütüphane tarafından OCR yani üzerinde arama yapılacak şekilde taranarak kullanıma sunulmuştur.
https://www.linkedin.com/posts/ismailkaraca_dewey-onlu-s%C4%B1n%C4%B1flama-sistemi-%C3%A7evrimi%C3%A7i-versiyonu-activity-6778227486669979648-5l7U

#dewey #doss

Devamını Gör...