Back to Blog

Aylar: Ekim 2013

Genel, Söyleşiler

4. TKD Kampus Söyleşimiz

<a href="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/tuncelli1.jpg"><img alt="tuncelli[1]" class="aligncenter size-medium wp-image-175" src="https://ismailkaraca.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/tuncelli1-192x300.jpg" style="height:300px; width:192px" /></a> &nbsp; Yeni d&ouml;nemin ilk s&ouml;yleşisini değerli konuğumuz Sayın Tuncel Acar&rsquo;la ger&ccedil;ekleştirdik. Sayın Acar, Milli K&uuml;t&uuml;phanenin &ouml;nemi ve k&uuml;t&uuml;phanecilikteki yerinin yanı sıra, mesleki bilin&ccedil; ve meslek savunuculuğunda Derneğimizin &ouml;neminden ve katkılarından s&ouml;z etti. Ayrıca mesleki anılarında paylaşıldığı, keyifli bir şekilde ger&ccedil;ekleşen s&ouml;yleşimize katılan t&uuml;m b&uuml;y&uuml;klerimize ve sevgili arkadaşlarımıza teşekk&uuml;r ediyor, bizleri…
Continue Reading

Değerli Hocamız Prof. Dr. Doğan Atılgan’ı Ameliyatı Sonrasında TKD Kampus YK Olarak Ofisinde Ziyaret Ettik

Değerli Hocamız Prof. Dr. Doğan Atılgan&#39;ı ameliyatı sonrasında TKD Kamp&uuml;s YK olarak ofisinde ziyaret ettik. Değerli fikirleriyle mesleğimize bir d&ouml;nem T&uuml;rk K&uuml;t&uuml;phaneciler Derneği başkanlığını da y&uuml;r&uuml;terek bir &ccedil;ok katkıda bulunan sevgili hocamızdan dernek, b&ouml;l&uuml;m ve &ouml;ğrenci &uuml;&ccedil;geninde bir takım tiyolar aldıktan sonra, ge&ccedil;miş olsun dileklerimizi ileterek etkinliklerimizde ve &ccedil;alışmalarımızda bizimle birlikte olma s&ouml;z&uuml; aldık, değerli fikirleriyle grubumuza g&uuml;&ccedil; katacağına inandığımız…
Continue Reading

İlk TKD Kampus Toplantımızla Dönemi Açtık

TKD Genel Başkanı Sayın Ali Fuat Kartal ile birlikte TKD Kamp&uuml;s Y&ouml;netim Kurulu olarak toplantımızı ger&ccedil;ekleştirdik, &ouml;zellikle &ouml;ğrenci arkadaşlarımızı ilgilendirecek bir &ccedil;ok konuda g&ouml;r&uuml;ş birliğine varıldı ve &ccedil;eşitli projeler &uuml;retildi, bu d&ouml;nemin derneğimiz ve mesleğimiz adına verimli bir d&ouml;nem olacağı kanaatindeyiz. &nbsp;
Continue Reading